Video Pledges

take a pledge

We took a pledge with Pfizer to slow down the spread of AMR and help protect tomorrow

Prabhakaran Rajavelu

Renuka Manwadkar

Huzefa Hardawala

Varsha Singh

Geetha BS

Dr Ravinder Malwal

Vedalakshmi Lakshmi

Rithi Mrithi

Bishnu Narayan Padhi

Koushik Chowdhury

Yuva Rani

Manju Pounkumar

Kishore Kumar

Bhuvaneshwari Nath

Sinthya George

Niranjan Nayak

Maha Lakshmi

Madhu Kalidass

Meshana Sundhar

Sathish K