Video Pledges

take a pledge

We took a pledge with Pfizer to slow down the spread of AMR and help protect tomorrow

Shreyasi Sagar

Namitha Jain

Viswa Praneeth K

ASHOK KUMAR BASKAR

chethan B

Shrooti Singh

JAYAPALANIVEL VIJAYAKUMAR

Deepika Tamilselvan

Manju Ranganathan

RAJESH B S

ARAVIND T

Jeya Anand A

Shanmugapriya Tamil

Dr Lakshmi Shanmugam

Muniyammal P

SOMESHWARAN R

Dr Apollaraju B

Saranya B

Om Pasalkar

Ansh Gupta