Video Pledges

take a pledge

We took a pledge with Pfizer to slow down the spread of AMR and help protect tomorrow

Tina y

Dharmesh Chauhan

Krupal Vachhani

Yash Agrawal

Krishna Chourasia

Jayesh Sutar

Krushi Kotadiya

Riddhi Chandera

Dhara Vaniya

Shubham Vispute

Sadiya Divya

Khushbu Kotadiya

Jayesh Parmar

Vaibhav Yelam

Rajdeep Parmar

Avinash thakare

Ranjit Sinha

Rohan Patel

Jaydevsinh Zankat

TRIPTI KUMARI