Video Pledges

take a pledge

We took a pledge with Pfizer to slow down the spread of AMR and help protect tomorrow

Suryaram Aravind

PUNITH JAIN R

Girish Pathania

Dr sriram K

Darshana Vekhande

Suji P

mayuri kelkar

poonam Kapoor

Manas Parida

Pankaj Rane

Prasant Kumar Mohanty

Balasaheb patil

Sakshi Mishra

Aishwarya Shukla

Prajakta Pawar

Jyoti bawane

Vijaya Patil

Muthu Shalini

Neeta Borse

Srinjana Das