Video Pledges

take a pledge

We took a pledge with Pfizer to slow down the spread of AMR and help protect tomorrow

Mariya Akmal

Zainab Hardawala

Thirupathi B

Santosh Yadav

Nathiya A

Somnath Yadav

Munira Shajapur

Aswini M

Ali Asgar Jamali

Abhilash Shukla

Faizi Khan

Mohit Bhardwaj

Avdhesh Kumar

Rahul Vaishnav

Lalit Saini

Kishor Parashar

Deepak Yadav

Kunal Saini

Mukesh Kumar

Abhishek Bansal